MFA ジョーカー

モンスターデータ

No. モンスター名 派生 成長 寿命 移動 ちから かしこさ 命中 回避 丈夫さ ライフ
初期値 適正 初期値 適正 初期値 適正 初期値 適正 初期値 適正 初期値 適正
331 ヘルハート ピクシー 超早熟 E 速い 120 B 175 A 150 B 140 A 85 D 100 C
332 ツームストーン ゴーレム 超晩成 D 遅い 140 A 165 B 145 B 120 C 100 B 105 B
333 ルナソス ニャー 持続 D 標準 125 B 170 B 150 B 135 B 90 C 105 B
334 ジャグラー モッチー 普通 D 標準 125 B 170 B 150 B 135 B 95 C 110 B
335 フレアデス ドラゴン 普通 D 遅め 135 A 170 A 150 B 130 C 95 C 110 B
336 シザーマン アローヘッド 普通 D 遅め 125 B 170 B 150 B 125 C 100 B 105 B
337 マスカラー スエゾー 早熟 D 遅め 125 B 170 A 150 B 130 B 90 C 105 B
338 クロッカス ダックン 持続 D 標準 125 B 170 A 150 B 135 B 95 C 100 C
339 グラスキーパー ロードランナー 普通 D 速め 130 B 170 B 150 B 140 B 90 C 105 B
340 ブルーテラー ライガー 早熟 E 速め 125 B 170 B 160 A 145 A 85 D 105 B
341 グリッター ナーガ 早熟 E 標準 140 A 170 B 155 A 135 B 90 C 110 B
342 デモンマリナー タコピ 晩成 D 遅め 125 A 170 B 150 A 130 B 85 D 105 B
343 アストラル モギィ 早熟 D 標準 135 A 170 A 150 B 130 B 85 C 105 B
344 スプラッター サイローラ 早熟 C 速め 130 A 165 C 150 B 130 C 85 D 110 B
345 クレイブディバー デュラハン 持続 D 遅め 130 B 170 B 150 B 125 B 105 C 105 C
346 ジョーカー ジョーカー 持続 D 標準 125 B 170 B 150 B 130 B 90 C 105 B
347 エリゴリ モモ 晩成 E 速め 125 B 165 B 150 B 145 A 90 C 105 B
348 シービショップ レシオネ 晩成 D 遅め 125 B 170 B 150 B 130 B 90 C 115 B
349 ソウルリーパー ザン 普通 E 速め 135 A 170 C 165 A 145 A 90 C 105 C
350 アンダーテイカー アントラン 晩成 D 標準 130 A 165 B 150 B 130 B 95 C 105 B
351 ゲシュペンスト SP ??? ??? ??? 135 ??? 240 ??? 165 ??? 175 ??? 100 ??? 115 ???
352 スカルゴールド SP ??? ??? ??? 195 ??? 165 ??? 200 ??? 150 ??? 100 ??? 105 ???

耐性

No. モンスター名 派生 属性 初期特徴
331 ヘルハート ピクシー D D D C D B C C C B C - あまいかおり
332 ツームストーン ゴーレム D C D B B D B B B B B - -
333 ルナソス ニャー D C D B B B B B D B B 人工物 おおごえ
334 ジャグラー モッチー D D D B B C B B B B B - -
335 フレアデス ドラゴン D D D D C C C C B D B - あつさにつよい
336 シザーマン アローヘッド C D D D B B B B B B B - -
337 マスカラー スエゾー D D D B B B B B B B B - どうたいしりょく
338 クロッカス ダックン D D D B D B C B B B B - -
339 グラスキーパー ロードランナー D D D B B C B B B C B ウロコ -
340 ブルーテラー ライガー D D D B B B B B B B C - でんきにつよい
341 グリッター ナーガ D D D B B C C B B B B キバ -
342 デモンマリナー タコピ D D D B B B C C C B B - みずのちしき
343 アストラル モギィ D D D B B D B B D B B キバ -
344 スプラッター サイローラ D D D B B B B B B B B - だいちのちしき
345 クレイブディバー デュラハン D D D B B B C C B B B ヨロイ ヨロイ
346 ジョーカー ジョーカー D D D B B B B B B B B - -
347 エリゴリ モモ D D D B B C B B B C C - かぜにつよい
348 シービショップ レシオネ D D D B C B B B B B B - みずにつよい
349 ソウルリーパー ザン C D D B B B B B B B B - -
350 アンダーテイカー アントラン D D D B C C C B B C C - -
351 ゲシュペンスト SP ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? - こころのちしき
352 スカルゴールド SP ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? - するどいやいば

技表

技名 種類 距離 消費ガッツ 命中率 ダメージ GD C率 修得条件 追加効果 技属性
とっくん 難易度
アッパーアタック 18 15 14 A C D D E E E D どこでも D -- 斬・武器
スラッシュ 17 15 13 E E E B C C E E どこでも D -- 斬・武器
カオススラッシュ 39 33 29 D E E S A A E B パワー C -- 斬・武器
エアスラッシュ 36 33 29 B B B B C C E B テクニック C -- 斬・風
ファントムクロス 23 21 18 C C C E E E B D どこでも D こんらん
デスサイズ 36 33 29 B B B C C C C C スピード C -- 斬・武器・投射
イビルスピリット 54 49 43 A A A D D D S D センス B こんらん
デスクロー 40 35 30 C C D B B B E D タフネス B ドレイン
ダークフレイム 61 53 45 D D E S S S E A スピード A -- 魔・火